...

In een nieuwe studie wordt het tabaksverbruik in de rest van Spanje vergeleken met dat op de Canarische Eilanden. Voor de nieuwe wet van 2006 was de jaarlijkse prijsverhoging van sigaretten in beide gevallen dezelfde. Van 2006 tot 2010 zijn de prijzen, exclusief inflatie, in Spanje met 44% gestegen, tegenover slechts 10% exclusief inflatie op de Canarische Eilanden. Zelfs kort na de hervorming werden er geen verschillen gevonden met betrekking tot het tabaksverbruik in Spanje en op de Canarische Eilanden. De prijsverhoging lijkt geen invloed te hebben gehad op het rookgedrag van mannen of vrouwen. De auteurs zeggen zelf verbaasd te zijn over deze vaststelling. Een van de verklaringen is dat nogal wat rokers zijn overgeschakeld op roltabak die niet door de hervorming werd getroffen. Die laatste heeft dus duidelijk haar doel gemist. We vrezen dan ook dat de nieuwe tabakswetgeving van de EU niet tot een belangrijke vermindering van het tabaksverbruik zal leiden. (referentie: López-Nicolás A et al. Nicotine and Tobacco Research. 2013;doi:10.1093/ntr/ntt038)