Aan het woord is prof. dr. Janneke Cox, specialist infectieziekten in het Jessa Ziekenhuis en gastdocent aan de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen van UHasselt. Binnen het Limburg Clinical Research Center (LCRC) is zij gestart met de techniek van minimale invasieve autopsie (MIA) om meer inzicht te verkrijgen in hoe covid-19 het menselijk lichaam aantast. Het gebruik van deze techniek naar aanleiding van covid-19-overlijdens is volgens de communicatie van de universiteit uniek voor ons land.

"Via minimale invasieve autopsie gaan we met biopsienaalden weefselstalen van de overledene verzamelen", legt prof. Cox uit, die deze techniek onder meer toepaste in haar onderzoek naar HIV-overlijdens in Oeganda. Eerst gebeurt een CT-scan van het volledige lichaam van de overledene om afwijkingen in het lichaam op te sporen die kunnen wijzen op complicaties veroorzaakt door het coronavirus. Met behulp van biopsienaalden worden vervolgens kleine stalen weefsel en bloed verzameld uit de zones waar er op de scan complicaties te zien waren.

Het is een praktische en veilige manier om meer kennis te vergaren, zegt de professor. "Doordat we het lichaam niet moeten openen, maar enkel met biopsienaalden stalen nemen, is er minder kans op verspreiding van het coronavirus in de ruimte. Nog volgens Janneke Cox geven familieleden sneller toestemming om deze autopsie uit te voeren, "omdat ze minder ingrijpend is voor het lichaam van de overledene dan de klassieke autopsie".

Op het moment van publicatie werd de techniek in het Jessa Ziekenhuis toegepast bij 18 corona-overlijdens.

Immuunsysteem

Tegelijkertijd analyseert het Biomedisch onderzoeksinstituut (BIOMED) van UHasselt bloedstalen van overledenen om te achterhalen welke rol het immuunsysteem speelt bij covid-19-overlijdens. "Het coronavirus tast onze immuunreacties aan, maar die reactie kan verschillend zijn. Bij sommige patiënten zal het immuunsysteem niet of te weinig reageren waardoor het virus kan doorzetten en weefselschade kan veroorzaken. Bij anderen gaat het immuunsysteem net overreageren waardoor het immuunsysteem zélf de oorzaak is van het orgaanfalen", aldus prof. dr. Niels Hellings, directeur van BIOMED.

Aan het woord is prof. dr. Janneke Cox, specialist infectieziekten in het Jessa Ziekenhuis en gastdocent aan de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen van UHasselt. Binnen het Limburg Clinical Research Center (LCRC) is zij gestart met de techniek van minimale invasieve autopsie (MIA) om meer inzicht te verkrijgen in hoe covid-19 het menselijk lichaam aantast. Het gebruik van deze techniek naar aanleiding van covid-19-overlijdens is volgens de communicatie van de universiteit uniek voor ons land."Via minimale invasieve autopsie gaan we met biopsienaalden weefselstalen van de overledene verzamelen", legt prof. Cox uit, die deze techniek onder meer toepaste in haar onderzoek naar HIV-overlijdens in Oeganda. Eerst gebeurt een CT-scan van het volledige lichaam van de overledene om afwijkingen in het lichaam op te sporen die kunnen wijzen op complicaties veroorzaakt door het coronavirus. Met behulp van biopsienaalden worden vervolgens kleine stalen weefsel en bloed verzameld uit de zones waar er op de scan complicaties te zien waren. Het is een praktische en veilige manier om meer kennis te vergaren, zegt de professor. "Doordat we het lichaam niet moeten openen, maar enkel met biopsienaalden stalen nemen, is er minder kans op verspreiding van het coronavirus in de ruimte. Nog volgens Janneke Cox geven familieleden sneller toestemming om deze autopsie uit te voeren, "omdat ze minder ingrijpend is voor het lichaam van de overledene dan de klassieke autopsie".Op het moment van publicatie werd de techniek in het Jessa Ziekenhuis toegepast bij 18 corona-overlijdens.ImmuunsysteemTegelijkertijd analyseert het Biomedisch onderzoeksinstituut (BIOMED) van UHasselt bloedstalen van overledenen om te achterhalen welke rol het immuunsysteem speelt bij covid-19-overlijdens. "Het coronavirus tast onze immuunreacties aan, maar die reactie kan verschillend zijn. Bij sommige patiënten zal het immuunsysteem niet of te weinig reageren waardoor het virus kan doorzetten en weefselschade kan veroorzaken. Bij anderen gaat het immuunsysteem net overreageren waardoor het immuunsysteem zélf de oorzaak is van het orgaanfalen", aldus prof. dr. Niels Hellings, directeur van BIOMED.