...

Dat heeft alles te maken met de moeilijkheden die zich met de procedure voordeden in MyRiziv.be (zie ook AK2492). De website weigerde de niet-toetreding van sommige artsen te registreren. Maar de elektronische procedure is nog de enige toegelaten manier om het akkoord geheel of gedeeltelijk op te zeggen.Dat het akkoord opzeggen per (aangetekende) brief niet meer mogelijk is, stuit op protest bij sommige artsen. Ze wijzen erop dat artsen nog steeds niet wettelijk verplicht zijn zich te informatiseren. Het Riziv voert daartegen aan dat de verplichte elektronische procedure al eind 2013 in de ZIV-wet werd geschreven, en dat intussen de overgangsperiode van drie jaar verstreken is.Over de problemen publiceerde het Riziv informatie op zijn website. Wie er niet in slaagt in te loggen, kan telefoneren of mailen naar de helpdesk waarvan u de gegevens bij die informatie vindt.Volgens Bvas-voorzitter Marc Moens zijn er ook wel artsen die helemaal geen ervaring hebben met het gebruik van het eID. Ze hebben geen elektronisch dossier. Ze geven niet zelf hun belastingsaangifte in. Hun PIN-code hebben ze eigenlijk nog nooit gebruikt. Bij verlies van de PIN- en (PUK-code) kunt u aan het gemeentebestuur vragen u deze opnieuw mee te delen. Dat kan wel twee en, volgens de website van Binnenlandse Zaken, zelfs tot drie weken duren.