...

Wie niet wenst toe te treden tot het akkoord, heeft tot 12 mei de tijd voor kennisgeving daarvan. Dat geldt ook voor wie gedeeltelijk uit het tarievenakkoord wenst te treden.Wie gewoon is met een computer te werken, krijgt het ook wat makkelijker. U surft naar www.myriziv.be, logt in via het eHealth-platform en vult verder uw gegevens in in de webapplicatie.Het akkoord opzeggen per brief, met een aangetekende zending, is verloren moeite. Alleen de elektronische procedure wordt nog aanvaard.Het mini-akkoord is grotendeels een doorstart van het akkoord 2016-2017. Een aantal omringende voorwaarden en procedures veranderen, niet de maatregelen die in uitvoering waren of zijn gepland.De tekst van het mini-akkoord vindt u onder meer op de website van het Riziv. Informatie over de onderhandelingen die geleid hebben tot het mini-akkoord en reacties erop, vindt u hier.