De onderzoekers hielden rekening met kenmerken die mogelijk de kans op suïcide verhogen, zoals werkloosheid, sociaal-economische status en afstand tot gezondheidszorgfaciliteiten. Toch is er dan nog steeds een "significante relatie" tussen de twee. "De leefomgeving speelt mogelijk dus een rol in de aanleiding tot zelfdoding", aldus het Nivel, (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

Het Nivel en de universiteit Utrecht onderzochten ongeveer driehonderd gemeenten in Nederland. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het vaktijdschrift The Lancet Planetary Health.

In Nederland stijgt het aantal zelfdodigen al jaren gestaag. Vorig jaar stapten bijna 1840 mensen uit het leven.

Volgens de meest recente cijfers uit 2015, overleden er dat jaar in Vlaanderen 1.051 personen door suïcide. Voor Wallonië en Brussel zijn geen recente suïcidecijfers voorhanden.

De onderzoekers hielden rekening met kenmerken die mogelijk de kans op suïcide verhogen, zoals werkloosheid, sociaal-economische status en afstand tot gezondheidszorgfaciliteiten. Toch is er dan nog steeds een "significante relatie" tussen de twee. "De leefomgeving speelt mogelijk dus een rol in de aanleiding tot zelfdoding", aldus het Nivel, (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).Het Nivel en de universiteit Utrecht onderzochten ongeveer driehonderd gemeenten in Nederland. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het vaktijdschrift The Lancet Planetary Health. In Nederland stijgt het aantal zelfdodigen al jaren gestaag. Vorig jaar stapten bijna 1840 mensen uit het leven.Volgens de meest recente cijfers uit 2015, overleden er dat jaar in Vlaanderen 1.051 personen door suïcide. Voor Wallonië en Brussel zijn geen recente suïcidecijfers voorhanden.