...

Het Riziv publiceert jaarlijks statistieken over de terugbetaalde geneesmiddelen die in open officina zijn verkocht. De cijfers komen van Farmanet. We namen de cijfers onder de loep voor alle beroepsgroepen samen, en die voor de huisartsen. Daaruit blijkt, zoals gezegd, dat in 2018 voor 3,11 miljard euro aan voorgeschreven geneesmiddelen in de open officina werd verhandeld.Enige tijd geleden was in alle kranten te lezen dat de kosten voor nieuwe kankerbehandelingen de geneesmiddelenuitgaven voor de overheid de pan doen uit rijzen. Maar daar is in de open officina niet meteen iets van te merken. Wanneer we de statistieken van 2018 leggen naast die van 2009, dan zien we dat de uitgaven voor voorschriftplichtige middelen de voorbije tien jaar zelfs gedaald zijn. In 2009 werd immers voor 3,26 miljard euro van deze geneesmiddelen in de open officina verhandeld. Dat was toen 150 miljoen euro meer dan vorig jaar.Dat lijkt in vergelijking met het totale bedrag misschien niet zo een erg groot verschil. Maar als je rekent dat de inflatie ondertussen 17% bedroeg - een voorzichtig cijfer - dan zou de omzet uit 2009 naar prijzen van vorig jaar omgerekend goed geweest zijn voor iets meer dan 3,8 miljard euro.Als het van de huisartsen alleen zou afhangen, zouden de apothekers aan voorschriftplichtige geneesmiddelen nog minder zijn gaan verdienen. In 2009 schreven huisartsen voor 2,3 miljard euro van deze geneesmiddelen voor, in 2018 nog 1,8 miljard. Dat is een half miljard minder. Ziekenhuisartsen zijn een groter aandeel in deze uitgaven gaan opeisen.