...

Onze opleidingen over slechtnieuwsgesprekken voeren zijn meestal snel volzet. Dat bewijst dat het een thema is dat leeft bij artsen en andere zorg- en hulpverleners, vertelt Kleo Dubois. Kleo Dubois is coördinator bij het Cédric Hèle instituut (CHi), een Vlaams kennis- en vormingscentrum over psychosociale oncologie. Het werd in 2004 uit de grond gestampt met de opbrengst van een Kom op tegen Kanker-campagne, waarvan de toen 18-jarige kankerpatiënt Cédric Hèle het boegbeeld was. Een instituut over de psychosociale aspecten van oncologische zorg, waarom was dat nodig? Kleo Dubois vertelt: "Samen met nog anderen was prof. Wim Distelmans een van de initiatiefnemers. Hij stelde vast dat de oncologische zorg op medisch vlak al heel wat had bereikt, maar dat de psychosociale zorg nog beter kon. Bij kanker krijgt een patiënt niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel heel wat te verwerken. Denk aan gevoelens van angst, onzekerheid, boosheid, ongeloof... Daarnaast kunnen er ook problemen ontstaan op praktisch vlak, op het gebied van seksualiteit of met betrekking tot werk... Artsen, verpleegkundigen en een andere hulp- en zorgverleners zijn daarbij het eerste aanspreekpunt van patiënten." Concreet wil het CHi een laagdrempelig aanspreekpunt zijn dat vakspecifieke informatie aanbiedt. Zo beschikt het CHi op zijn website over een infotheek waar je publicaties over psychosociale oncologische zorg kan raadplegen. In de 'Jaarindex Psychosociale Oncologie' bundelt het CHi onderzoeken en projecten die het jaar voordien afgerond werden. Een andere voorname taak van het CHi is daarnaast het organiseren van evidence- based en praktijkgerichte opleidingen voor hulp- en zorgverleners als psychologen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici ... Gaande van (digitale) opleidingen over communicatie, tot vormingen over specifieke patiënten/cliëntengroepen (bv. ouderen) en specifieke thema's (bv. zelfzorg). "Specifiek voor artsen is er de gratis e-learning over slechtnieuwsgesprekken voeren", zegt Kleo Dubois. "In samenwerking met onze structurele partner Kom op tegen kanker ontwikkelden we een aantal jaar geleden de brochure ' Slechtnieuwsgesprekken met kankerpatiënten en hun naasten' dat sterk gericht is op de thuiszorg en meer bepaald huisartsen. Maar ook in ziekenhuizen is deze brochure erg gewild. Gelijktijdig met onze brochure ontwikkelde de onderszoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent) een werkwinkel voor huisartsopleiders met als voorbereiding een e-learning over het brengen van slecht nieuws. Deze e- learning hebben we nu samen aangepast tot een open versie voor alle artsen." De e-learning bestaat uit drie korte modules ('de mededeling', 'omgaan met gevoelens', en 'informeren en afronden') die elk in 15 à 20 minuten te doorlopen zijn. "Origineel gemaakte filmpjes, gevolgd door tips en oefeningen maken het geheel interactief, concreet en op de praktijk gericht", licht Kleo Dubois toe. "Volgens deelnemers is de e-learning zeer volledig. Dankzij de steun van Kom op tegen Kanker kunnen we deze gratis aanbieden." Kleo Dubois wijst ook op de opleiding 'Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid', voor arts-specialisten. "Een belangrijk thema, zeker binnen oncologie aangezien bijwerkingen van medicatie of operatie een grote impact kunnen hebben op de seksualiteitsbeleving van de patiënt." "Uit onderzoek blijkt dat patiënten verwachten dat een arts zelf het gesprek start over de seksuele gezondheid. Maar hoe begin je daar als arts aan? In deze voormiddagworkshop bieden een arts en seksuoloog handvaten om het gesprek rond seksuele gezondheid aan te gaan met patiënten, aan de hand van de methodiek 'Onder vier ogen' ontwikkeld door Sensoa.""Het CHi hoopt met dit aanbod artsen te ondersteunen in de zorg voor hun patiënten en hen te versterken in het opnemen van psychosociale thema's", besluit Kleo Dubois.