...

In 2011 startten er 921 artsen als vrije beroeper, op een totaal van 24.052 starters. Ook al is dat een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor, op lange termijn starten er steeds minder artsen.Het vrije beroep blijft ondanks de crisis een aantrekkelijke sector, zo verklaart de FVIB de hoge startcijfers in 2011. Met 24.052 personen die startten in een vrij beroep, telt de federatie alweer een record. "Dat is waarschijnlijk te danken aan een lagere conjunctuurgevoeligheid en de relatieve werkzekerheid", vult secretaris-generaal Jan Sap aan. Op vijf jaar tijd steeg het aantal starters met 36%.OnaantrekkelijkMaar kijken we naar het aantal startende artsen, dan zien we een tegenstelde beweging. Hoewel in 2011 meer artsen als vrije beroeper startten, is de dalende trend sinds 2006 wel gezet. Vijf jaar geleden waren er nog 943 nieuwe artsen, in 2010 854 en vorig jaar weer 921. De FVIB maakt echter geen onderscheid tussen huisartsen en specialisten. De federatie ziet een verklaring in de (financiële) onaantrekkelijkheid van het artsenberoep. Daarnaast denkt de FVIB dat artsen niet altijd weten dat ze een beroep kunnen doen op financiële steunmaatregelen, zoals het impulsfonds, bij de opstart van een praktijk.