...

Het zomerde volop van 28 juni tot 9 juli, en van 20 juli tot 9 augustus.De eerste periode telde 12 dagen: het werd 9 dagen warmer dan 25 graden en 2 dagen warmer dan 30. Op zeven dagen werden er verhoogde ozonconcentraties gemeten.Maar de oversterfte viel erg mee. Er waren in die periode 6,3% meer sterftegevallen dan men normaal zou verwachten. Er werden tijdens deze 12 dagen 3.408 gevallen van overlijden vastgesteld, terwijl men volgens de statistieken 3.206 zou verwachten.De oversterfte die men kan toeschrijven aan de warmte en de hoge ozonconcentraties, zou 202 gevallen bedragen.De tweede erg warme periode hield 21 dagen aan. Op 9 dagen werd het warmer dan 25 graden en op 9 andere zelfs warmer dan 30. De ozoncontraties waren op 12 ervan abnormaal hoog. Er waren vier nachten dat de temperatuur niet onder de 20 graden zakte.De oversterfte gedurende deze periode bedroeg 12,7% - Sciensano beschrijft die als matig. Er waren 702 sterftegevallen meer dan men normaal zou verwachten: 6.193 gevallen in plaats van 5.491.Oversterfte neemt men waar tot een drietal dagen na de warme periode. Sciensanso krijgt geen cijfers over de doodsoorzaken en weet dus niet welke aandoening de mensen precies de das omdoet.De cijfers over de oversterfte deze zomer zijn overigens nog niet volledig geanalyseerd. Voor definitieve conclusies is het nog even wachten, onderstreept Sciensano.Mensen, vooral 65-plussers, moeten overigens blijven gewezen worden op de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen bij erg warm weer. En sporten tijdens een ozonpiek is niet aangewezen.