Het lijkt een logische redenering. En toch hebben we als apothekers de laatste jaren de vlucht vooruit genomen en voluit het pad van de disruptieve verandering(en) gekozen.

Sinds kort wordt een apotheker erkend voor de begeleiding van chronische patiënten. Het begrip "huisapotheker" is een feit geworden.

De huisapotheker kan ook bij een patiënt in het woonzorgcentrum een belangrijke rol blijven spelen.

De begeleiding van chronische patiënten stopt echter niet wanneer een patiënt wordt opgenomen in een ziekenhuis of woonzorgcentrum. De huisapotheker kan nog steeds een belangrijke rol blijven spelen, en zeker voor wat betreft het goed gebruik van geneesmiddelen en slaappillen in het bijzonder.

Huisarts, huisapotheker en woonzorgcentrum

Complementair aan de taak van de huisarts en coördinerend raadgevend arts, en in overleg met het woonzorgcentrum, neemt een apotheker volgende taken op zich, gaande van het opstellen van een actueel medicatieschema tot een regelmatig medicatiecontrole:

  • correct gebruik van psychofarmaca bij ouderen (interacties, posologie, innamemoment, bijwerkingen, gebruiksduur),
  • bespreken met voorschrijvende arts van gedetecteerde potentiële en manifeste problemen,
  • overleg met de voorschrijver over het te gebruiken afbouwschema tot de registratie van het aantal gebruikte psychofarmaca vóór en ná.

Dit uiteraard steeds in overleg met de huisarts en het woonzorgcentrum.

Het coördineren hiervan maakt essentieel deel uit van de rol van de coördinerend apotheker (CRAP) in een WZC, die in overleg met de CRA, het medicatiebeleid opvolgt.

De sterkte van het project Leiehome * ligt nu net in deze samenwerking. Het is belangrijk dat iedereen meewerkt: van het verplegend personeel, familie, onderhoudsmedewerker tot de betrokken zorgverstrekkers, huisarts en huisapotheker.

CRA(P) of juist ruimdenkend

In één jaar tijd is het gebruik van psychofarmaca bij ouderen in een rusthuis met tien procent gedaald, blijkt uit een pilootproject van vijf woonzorgcentra in Oost-Vlaanderen*.

Chapeau voor de directie die hier resoluut kiest voor de samenwerking. Het kan dus blijkbaar, zonder veel moeite.

De kracht ligt hem hier in de samenwerking.

Samenwerking, samenwerking, samenwerking, de kracht van de samenwerking ligt hem in de herhaling. Volgende kaap te nemen is permanente bijscholing van alle betrokkenen.. maar daarover een andere keer een opiniestuk.

Op het einde van een boeiend jaar, wens ik jullie allen de kracht om ruim te kunnen denken, over lijnen, muren, beroepen, sectoren en silo's heen!

Of om de Engelse filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950) Bertrand Russell te citeren "Het enige dat de mensheid zal verlossen is samenwerking."

Een zalige kersttijd en een stevig 2018 gewenst!

.

*Zie: http://www.standaard.be/cnt/dmf20171212_03239906 - de titel van dit stuk verwijst ook naar het betreffende artikel in De Standaard

Het lijkt een logische redenering. En toch hebben we als apothekers de laatste jaren de vlucht vooruit genomen en voluit het pad van de disruptieve verandering(en) gekozen. Sinds kort wordt een apotheker erkend voor de begeleiding van chronische patiënten. Het begrip "huisapotheker" is een feit geworden.De begeleiding van chronische patiënten stopt echter niet wanneer een patiënt wordt opgenomen in een ziekenhuis of woonzorgcentrum. De huisapotheker kan nog steeds een belangrijke rol blijven spelen, en zeker voor wat betreft het goed gebruik van geneesmiddelen en slaappillen in het bijzonder.Huisarts, huisapotheker en woonzorgcentrum Complementair aan de taak van de huisarts en coördinerend raadgevend arts, en in overleg met het woonzorgcentrum, neemt een apotheker volgende taken op zich, gaande van het opstellen van een actueel medicatieschema tot een regelmatig medicatiecontrole: Dit uiteraard steeds in overleg met de huisarts en het woonzorgcentrum. Het coördineren hiervan maakt essentieel deel uit van de rol van de coördinerend apotheker (CRAP) in een WZC, die in overleg met de CRA, het medicatiebeleid opvolgt. De sterkte van het project Leiehome * ligt nu net in deze samenwerking. Het is belangrijk dat iedereen meewerkt: van het verplegend personeel, familie, onderhoudsmedewerker tot de betrokken zorgverstrekkers, huisarts en huisapotheker. CRA(P) of juist ruimdenkend In één jaar tijd is het gebruik van psychofarmaca bij ouderen in een rusthuis met tien procent gedaald, blijkt uit een pilootproject van vijf woonzorgcentra in Oost-Vlaanderen*. Chapeau voor de directie die hier resoluut kiest voor de samenwerking. Het kan dus blijkbaar, zonder veel moeite. De kracht ligt hem hier in de samenwerking. Samenwerking, samenwerking, samenwerking, de kracht van de samenwerking ligt hem in de herhaling. Volgende kaap te nemen is permanente bijscholing van alle betrokkenen.. maar daarover een andere keer een opiniestuk. Op het einde van een boeiend jaar, wens ik jullie allen de kracht om ruim te kunnen denken, over lijnen, muren, beroepen, sectoren en silo's heen! Of om de Engelse filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950) Bertrand Russell te citeren "Het enige dat de mensheid zal verlossen is samenwerking."Een zalige kersttijd en een stevig 2018 gewenst!.*Zie: http://www.standaard.be/cnt/dmf20171212_03239906 - de titel van dit stuk verwijst ook naar het betreffende artikel in De Standaard