...

Het rapport, zo schrijft het British Medical Journal, is gebaseerd op 76.669 interviews met Amerikaanse gezinnen in het kader van een enquête die wordt gehouden door het National Center for Health Statistics van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). In dit rapport, het vijfde van de reeks, wordt gefocust op vijf gedragsaspecten in verband met gezondheid: alcoholgebruik, rookverslaving, lichaamsbeweging in de vrije tijd, BMI en slaap. Uit de resultaten blijkt dat een volwassene op de vijf rookt, 21% van de volwassenen ex-rokers is en 59% nooit heeft gerookt. Rookverslaving blijkt vaker voor te komen bij gezinnen met lage inkomens. Bij de armste mensen is er zelfs dubbel zoveel rookverslaving als in de hoogste inkomenscategorie (29% versus 14%). Het percentage van obesitas bij volwassenen is dan weer toegenomen van 25 tot 27%. Haast twee derde van de volwassenen (62%) heeft overgewicht. Slechts 36% heeft een gewicht binnen de normale grenzen.