...

Bij vrouwen gaat een myocardinfarct minder vaak gepaard met pijn op de borst dan bij mannen van dezelfde leeftijd, en met een grotere mortaliteit in het ziekenhuis. Maar deze genderverschillen worden kleiner naarmate de leeftijd toeneemt.Dat schrijven John Canto ( Watson Clinic, Lakeland, Florida) en collega's in de JAMA. Het Amerikaanse onderzoeksteam bestudeerde het verband tussen het geslacht, de symptomen, en de ziekenhuismortaliteit bij patiënten die werden opgenomen omwille van een myocardinfarct. En ze gingen na of de leeftijd hier een belangrijke invloed heeft.Deze observationele studie is gebaseerd op de gegevens van 1.143.513 patiënten die waren opgenomen in het Amerikaanse National Registry of Myocardial Infarction (1994-2006) (481.581 vrouwen en 661.932 mannen).Meer ziekenhuissterfteCanto en zijn team stelden vast dat het percentage MI-patiënten dat zich presenteerde zonder pijn op de borst significant hoger bij de vrouwen dan bij de mannen (42.0% vs 30.7% P < 0.001). Vooral in de jongere leeftijdsgroepen was het verschil significant, om af te zwakken met het ouder worden. De ziekenhuissterfte bedroeg 14,6% voor de vrouwen en 10,3% bij mannen. Jonge vrouwen met een myocardinfarct dat niet gepaard gaat met pijn op de borst, hebben volgens deze studie een groter risico op overlijden in het ziekenhuis dan jongere mannen zonder pijn op de borst. En ook deze genderverschillen namen af of keerden zelfs om met toenemende leeftijd.Canto besluit uit de analyse van deze gegevens dat een myocardinfarct bij vrouwen minder vaak gepaard gaat met pijn op de borst en resulteert in meer ziekenhuissterfte dan bij mannen uit dezelfde leeftijdsgroep, maar dat deze verschillen kleiner worden met het ouder worden.