...

De observationele studie is uitgevoerd bij 21.207 hiv-patiënten die tussen 1999 en 2011 in het ziekenhuis waren opgenomen en 5,3 miljoen controlepersonen, bij wie de incidentie van MS over een periode van gemiddeld 7 jaar werd geëvalueerd. Resultaat: hiv-patiënten liepen 62% minder kans op MS dan de algemene bevolking. De bescherming die het hiv biedt, blijkt mettertijd nog toe te nemen: de incidentie van MS daalde met het aantal jaren dat was verlopen sinds de diagnose van hiv. De wetenschappers presenteren daar twee verklaringen voor. Het virus zou de immuunreacties chronisch kunnen verminderen. Of het zou kunnen gaan om een effect van de antiretrovirale behandeling, die ook de pathogene virussen zou onderdrukken die een rol spelen bij MS. De auteurs benadrukken evenwel dat dat louter hypothesen zijn. (referentie: The Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, 4 augustus 2014, DOI: 10.1136/jnnp-2014-307932)