...

De studie werd sinds 2001 uitgevoerd bij 10.201 urologische patiënten in een universitair ziekenhuis. De auteurs hebben vastgesteld dat de incidentie van MRSA-infecties op de afdeling urologie significant gedaald is, hoewel de totale incidentie van MRSA-infecties in het ziekenhuis gestegen is. De auteurs concluderen dan ook dat een strategie die erop gericht is om infecties tegen te gaan, met inbegrip van een minder profylactische toediening van antibiotica bij minimaal invasieve chirurgische ingrepen, het aantal MRSA-infecties in het ziekenhuis kan verlagen. (referentie: Tatokoro M et al. BMC Urology. 2013;13:35)