...

Dat staat te lezen in de National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide by People with Mental Illness (NCI) van de Universiteit van Manchester. Het aantal zelfmoorden bij geestesziekten stijgt echter. Er moet dus meer worden gedaan om geesteszieken met geld-, huisvestings- en tewerkstellingsproblemen te helpen.