...

Juist twee derden van de gemelde gevallen van euthanasie betreft personen ouder dan 70 jaar (66,6%). De grootste groep per tien jaar bekeken is tussen 70 en 80 jaar oud, met 28,8%. In 2020 werd geen enkel geval geregistreerd van euthanasie bij een (oordeelsbekwame) minderjarige. Het gaat vrijwel steeds (in 99,5% van de gevallen) om een 'actueel' verzoek. Euthanasie naar aanleiding van een wilsverklaring blijft zeldzaam, het gaat dan om patiënten die onomkeer buiten bewustzijn zijn.Reden vraagPsychiatrische aandoeningen (22 gevallen) of cognitieve stoornissen (zoals alzheimer - 21 gevallen) blijven tamelijk uitzonderlijk de reden voor een euthanasieaanvraag. Het ging telkens om net geen 1% van het totale aantal. Alle wetteliike voorwaarden waren in deze gevallen telkens voldaan.De andere pathologieën die aan de basis lagen van de aanvraag waren maligne aandoeningen (64,2%), polypathologie (17,2%), ziekten van het zenuwstelsel (7,7%), ziekten van de bloedsomloop (3,4%), ziekten van de luchtwegen (2,7%), en musculoskeletale aandoeningen en aandoeningen van het bindweefsel (0,6%) . Alle overige aandoeningen samen waren nog goed voor 2,4%.Meestal (84,6% van de gevallen) wordt zowel fysiek als psychisch lijden bij de vraag gemeld, maar in 1,9% van de gevallen gaat het alleen om ondraaglijk psychisch lijden.UitvoeringDe verplicht te raadplegen arts was in 42,6% van de gevallen een huisarts en in 28,4% een specialist. Psychiaters (2,8%) moeten nog bij die laatste groep geteld worden. Op LEIF-artsen (niet bij de vorige groepen geteld) werd in 18,4% van de gevallen een beroep gedaan, en op palliatieve artsen in 7,8%.Euthanasie thuis neemt licht toe (54,2%) terwijl het aantal gevallen uitgevoerd in ziekenhuizen (30,9%) en in woonzorgcentra (12,3%) wat daalt. Intraveneus thiopental in combinatie met een spierrelaxans is de meest gebruikte methode (55,8%). Barbituraten per os zijn nog in 16 gevallen gebruikt.Bij een niet-terminale patiënt moet een tweede arts worden geraadpleegd. In 46,3% van de gevallen ging het dan om een psychiater - in de rest van de gevallen om een andere specialist.Minder dan vorig jaarIn 2020 werden er 7,9% minder gevallen van euthanasie geregistreerd dan in 2019. Driekwart van de meldingen (75,1%) waren Nederlandstalig - wat in de lijn ligt van vorige jaren. De verdeling tussen de seksen is ongeveer fifty-fifty (50,04 vrouwen en 49,96 mannen).De Evaluatiecommissie Euthanasie gaf al de cijfers vrij van het beoordelingsverslag voor 2020 maar het rapport zelf moet nog volgen. De commissie geeft nog mee dat ze in 2020 geen enkel dossier overmaakte aan de Procureur des Konings omdat het niet leek te voldoen aan de essentiële vereisten van de wet.