...

Normaal ligt het aandeel van de bevolking dat per jaar minstens een keer een voorgeschreven geneesmiddel afhaalt bij de apotheker - of een terugbetaald geneesmiddel krijgt van de ziekenhuisapotheker - ietsje boven de 70%. In het coronajaar liep dat aantal evenwel terug. Tot die bevinding komt het Intermutualistische Agentschap IMA. Het IMA stelde verder vast dat de daling vooral opvallend was bij de ontstekingsremmers (ATC3-klasse MO1), de antibiotica (J01) en middelen gebruikt tegen obstructieve luchtwegaandoeningen (R03). Het geneesmiddelengebruik is afhankelijk van de leeftijd en de sekse. Vrouwen gebruiken meer voorgeschreven geneesmiddelen dan mannen. Dat is voor een stuk toe te schrijven aan het gebruik van hormonale geneesmiddelen zoals orale contraceptiva. Maar ook bij andere categorieën van geneesmiddelen duikt het verschil op.Negen van de tien 65-plussers gebruiken voorgeschreven geneesmiddelen, terwijl minder dan de helft van de jongeren tot en met 17 jaar dat doet. In 2020 was de daling van het gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen het sterkst bij de jongeren.Meer details vindt u in de IMA-atlas.