...

Kind en Gezin registreerde in 2017 65.308 geboorten - dat is 1.495 (2,2%) minder dan in 2016. Sinds 2011 daalt het aantal geboorten in Vlaanderen - tot dan liep het gestaag op. In 2016 was er even een lichte toename, maar in 2017 zet de dalende trend voort. Het geboortecijfer ligt nog net boven dat van 2005. Er werden 5.000 kinderen minder geboren in 2017 dan in 2011.De vruchtbaarheid - waarmee hier het aantal geregistreerde geboorten binnen een bepaalde periode bedoeld wordt, niet het fysiologische vermogen - lag in 2017 historisch laag voor vrouwen jonger dan 30. De vruchtbaarheid van vrouwen tussen 25 en 30 jaar lag voor het eerst zelfs lager dan die van vrouwen tussen 30 en 35 jaar. Sinds 2013 is de vruchtbaarheid van vrouwen in de leeftijdsgroep van 20 tot 25 jaar ook lager dan die in de leeftijdsgroep van 35 tot 40.Bij de geboorte heeft 71,1% van de kinderen een moeder die tussen 25 en 35 jaar oud is.Een gedeeltelijke verklaring voor het verminderde aantal geboorten is dat er in 2017 minder vrouwen waren van tussen de 30 en de 35 jaar. Maar de grotere groep van vrouwen tussen 20 en 40 jaar oud was ietsje talrijker dan het jaar ervoor (+3.684). Vooral de verminderde vruchtbaarheid verklaart de dalende cijfers. Het 'totale vruchtbaarheidscijfer' bedroeg 1,66 in 2016, en nog 1,60 in 2017.Van 28,1% van de kinderen die in 2017 in Vlaanderen zijn geboren, bezat de moeder bij haar eigen geboorte niet de Belgische nationaliteit (wat niet hetzelfde is als niet in België geboren zijn). Dat percentage is tegenover 2016 met 1,7 procentpunt toegenomen. Het gaat hier om 170 verschillende nationaliteiten. De Marokkaanse is goed voor 4,6% van de moeders van de in 2017 geboren baby's, de Turkse voor 1,9%. Maar de tweede frequentste buitenlandse nationaliteit was Nederlands - goed voor 2,1% van de moeders.Ook de vruchtbaarheid van niet-Belgische vrouwen daalde in 2017 (-0,08). Maar hun vruchtbaarheidscijfer blijft met 2,50 wel hoger liggen dan dat van Belgische vrouwen (1,48).Kind en Gezin vraagt ook na welke taal de moeder met haar kind zal spreken. Bij maar 71,3% zal dat het Nederlands zijn, wat 1,5 procentpunt lager ligt dan in 2016. Als de moeder een andere taal met haar kind spreekt, is dat het vaakst het Frans (5,7%). Arabisch en Turks komen op de tweede en de derde plaats, Berbers op de vierde.Nog enkele andere cijfers:Van de kinderen geboren in 2017 in Vlaanderen had 1,2% een moeder van jonger dan 20 jaar en 2,9% van ouder dan 40.Jongens waren goed voor 51,1% en meisjes voor 48,9%.Bij 44,2% ging het om het eerste kind van de moeder, en bij 35,6% om haar tweede.Het aantal geboorten daalde in 2017 het meest in West-Vlaanderen (-4,5%) en in Limburg (-3,8%). In Antwerpen (-0,8%) was de daling het geringst.