...

Vorige vrijdag keurde de ministerraad een ontwerp koninklijk besluit van Maggie De Block goed dat het ziekenhuisbudget voor 2016 vastlegt op 7,366 miljard. Uitgangspunt bij de berekening zijn de reële uitgaven rekening houdende met "verschuivingen in de tijd en met de tegemoetkomingen van respectievelijk de staat en het RIZIV", aldus een mededeling van de premier. Zo verhoogde het budget voor 2015 bij het begin van het jaar bijvoorbeeld met bijna vijf miljoen euro om een nieuwe gezondheidspolitiek te integreren. Zo kwam men in 2015 uit op 8,16 miljard. Met andere woorden, het ziekenhuisbudget 2016 ligt fors lager -circa 799 miljoen- dan in 2015! Merkwaardig op het eerste gezicht maar eigenlijk slechts een gevolg van de zesde staatshervorming. "Dit is geen bijkomende besparing die we stoemmelings doorvoeren," laat het kabinet De Block desgevraagd weten. "Het ziekenhuisbudget wordt niet afgeslankt. Integendeel, er is een extra dotatie voorzien, bijvoorbeeld voor ICT in de ziekenhuizen", stelt Audrey Dorigo, persattaché bij minister De Block. Maggie De Block maakte immers 40 miljoen vrij om informaticaprogramma's in ziekenhuizen beter op elkaar af te stemmen teneinde de uitwisseling van patiëntengegevens te vergemakkelijken.StaartjeMet andere woorden, de reden waarom er honderden miljoenen minder ziekenhuisbudget zijn, is louter institutioneel-technisch van aard. "De vermindering is het gevolg van de zesde staatshervorming. Het gaat inderdaad over de subsidies A1-A3 (infrastructuurinvesteringen). Die werden overgeheveld naar de regio's", stelt de persattaché. Vanaf volgende week beheren de gefedereerde entiteiten met andere woorden zelf het budget voor ziekenhuisinfrastructuur en voor medisch-technische diensten. Het verhaal heeft echter nog een staartje. Tot op heden ontvingen gewesten en gemeenschappen onvoldoende financiële middelen om deze competentie volledig uit te voeren. De dotaties belopen slechts 600 miljoen euro terwijl de federale administratie de noden op dit vlak in het verleden schatte op 800 miljoen. Stof voor discussie dus in het Overlegcomité van de regeringen dat op woensdag 23 december vergadert.F.R.