...

Jaarlijks mogen er in België maar 1.230 nieuwe artsen en tandartsen bijkomen, waarvan 738 in Vlaanderen. Daarom organiseert de Vlaamse Gemeenschap ieder jaar een toegangsexamen tot deze studies. De eerste examensessie gaat dit jaar door op 7 juli in Brussels Expo, de tweede sessie op 25 augustus. De inschrijvingen daarvoor zijn mogelijk van 15 juli tot en met 3 augustus.VeranderingenHet examen ziet er iets anders uit dan vorig jaar. Zo is het aantal vragen voor het deel wetenschappen opgetrokken van 40 naar 60, zodat één vraag minder zwaar doorweegt op de slaagkansen.De wijzigingen zijn er gekomen op advies van een begeleidingscommissie die vorig jaar werd aangesteld door minister Crevits. Het is haar bedoeling de kwaliteit van het examen te verhogen. Bij de voorgaande edities waren verschillende problemen opgedoken met kandidaten die de resultaten aanvochten.Op dit moment werkt de begeleidingscommissie aan bijkomende adviezen ter verbetering van het examen voor de editie 2016. De aanpassingen die al doorgevoerd zijn staan op de website van het toelatingsexamen.Door het toelatingsexamen is de uitval tijdens de opleidingen arts en tandarts in Vlaanderen bijzonder laag: 85 procent van de startende studenten behaalt het masterdiploma.