...

Huisartsenpraktijken konden zich tot en met 7 januari 2024 kandidaat stellen om toe te treden tot de New Deal, een nieuw financieringsmechanisme voor huisartsenpraktijken. Vandaag heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV 48 kandidaturen goedgekeurd. Dat zijn er minder dan voorzien; in een eerste fase was het aantal deelnemende huisartspraktijken beperkt tot 200 in functie van het beschikbaar budget. Dat aantal wordt dus nog niet gehaald.Vooral Vlaams verhaalOok opmerkelijk: het zijn vooral Vlaamse artsenpraktijken die toetreden. Bij de 48 praktijken zijn er 34 Vlaamse, 12 Waalse en 2 Brusselse. In de provincies Limburg, Henegouwen, Namen en Waals-Brabant is er telkens maar één kandidaat.Zowat een kwart van de kandidaten zijn solopraktijken, hoewel de New Deal toch eerder op maat gesneden lijkt van groepspraktijken.Start op 1 aprilDe effectieve start van de New Deal voor de kandidaten is gepland op 1 april 2024. Het verzekeringscomité sluit hiervoor overeenkomsten met de kandidaten voor dit pilootproject. Daarbij alvast één aanpassing ten opzichte van de eerste teksten: het plafond van 6.000 GMD's bij de premie voor praktijkverpleegkundigen wordt aangepast naar 10.000 GMD's.Praktijken die nog interesse hebben, hoeven niet te wachten op een nieuwe oproep. Vanaf nu kunnen praktijken zich op elk moment melden bij het RIZIV via het adres newdeal@riziv-inami.fgov.be. Het RIZIV plant elk trimester een startdatum voor praktijken die instappen. Afhankelijk van het type en de grootte van de huisartspraktijken was voorzien dat op termijn tot bijna 600 huisartspraktijken kunnen toetreden.