...

Het rapport van de commissie wijst uit dat in 2010 het aantal huisbezoeken en voor het eerst ook de raadplegingen door huisartsen zijn gedaald (zie AK 2171). Voor het eerst in tien jaar dalen de uitgaven voor huisartsen met 1,8%. Het aantal patitencontacten neemt eveneens met 3,6% af. Nieuwe voorstellen voor herwaardering van de eerste lijn zijn aangewezen, met oog voor de zorgkwaliteit, beveelt de commissie aan. Afroming budget In haar rapport met het oog op de begrotingsdoelstelling voor 2012 stelt de CBC voor om net zoals in 2011 minstens n miljard euro voor te behouden voor het evenwicht van de sociale zekerheid. Met de wettelijke groeinorm van 4,5% en rekening houdend met de indexatie zou het zorgbudget volgend jaar 27.607,235 miljoen euro bedragen. Trek je daar een bijdrage van 1,093 miljard van af voor de sociale zekerheid, dan blijft er volgens de CBC toch nog 628,5 miljoen euro te verdelen. Dat bedrag kan ook dienen voor het evenwicht van de sociale zekerheid en als stabiliteitsprovisie.Klinische biologie en beeldvorming De commissie vindt verder dat nieuwe maatregelen de uitgaven in de klinische biologie en de medische beeldvorming beter onder controle moeten houden. En de voorziene maatregelen (ten bedrage van 50 miljoen euro per discipline) moeten volledig worden uitgevoerd. Het 'repetitieve karakter' van bepaalde prestaties verdient bijzondere aandacht, vooral in de medische beeldvorming.Wat de ziekenhuizen betreft, moet de nomenclatuur en de financiering evolueren naar een 'all-in', gaat de CBC verder. Zo'n nieuwe financiering is zeker te verkiezen boven de voortdurende invoering van deelse en gefragmenteerde hervormingen die leiden tot een flagrant gebrek aan transparantie, luidt het.Rancuneuze voorstellen De opmerking over de huisartsgeneeskunde is zeer positief, vindt Marc Moens (Bvas). De vastgestelde trend is zeer verontrustend en wordt overigens niet verklaard door een verschuiving naar de tweede lijn. "De voorbije 10 jaar is het huisartsinkomen met 70% gestegen, daar heeft de Bvas erg voor gevochten. Deze trend is verontrustend en de Bvas zal die inspanning voortzetten.""Maar de aanbevelingen om nog een groter bedrag terug over te hevelen naar de Sociale Zekerheid en in een stabiliteitsprovisie is slecht nieuws voor de artsen, zegt Marc Moens. Er is dan nog minder budgettaire ruimte dan vorig jaar om zaken waarop al lang wordt aangedrongen, te realiseren.""Wat me bijzonder stoort is dat het rapport de besparingen in de klinische biologie en de medische beeldvorming nog maar het begin noemt", vervolgt hij. Nieuwe besparingen zouden volgen, zonder dat men de eerst ronde al goed heeft kunnen verwerken. Dat is niet realistisch, het komt zelfs rancuneus over."Ook de all-infinanciering voor ziekenhuizen vindt Moens een bijzonder slecht idee. "De Bvas heeft daar in de Begrotingscommissie tegen geprotesteerd. Deze zogenaamde 'mirakeloplossing' biedt helemaal geen garantie op betere zorg. Ziekenhuismanagers beheren gigantische bedragen, maar zetten artsen onder druk om dure behandelingen en onderzoeken zoveel mogelijk te mijden." In de VS komt men van dit systeem terug, omdat het de kostenexplosie niet onder controle krijgt.