...

Het akkoord artsen-ziekenfondsen bepaalt dat de omzendbrief 82/171 wordt aangepast. Vanaf 1 juli zouden ziekenhuisartsen niet bij iedere opname opnieuw een voorafgaande toestemming moeten vragen voor hoofdstuk IV-geneesmiddelen. De arts kan de nodige bewijsstukken bovendien in het dossier van de patiënt bijhouden en hoeft ze niet op te sturen. De teksten voor de aanpassing van de wet en de wijziging van omzendbrief 82/171 werden woensdag 15 juni op de Nationale Commissie goedgekeurd. "Dat betekent een echte administratieve vereenvoudiging waar we al jaren om vragen", stelt Bvas-voorzitter Marc Moens tevreden vast.Ook Kartel-voorzitter Reinier Hueting vindt deze wijziging een hele stap vooruit. Overigens niet alleen voor sommige specialisten: "De omzendbrief bepaalt ook dat een ziekenhuisarts, wanneer hij een patiënt ontslaat die een hoofdstuk IV-geneesmiddel moet krijgen, er zich toe verbindt vooraf de toestemming aan de adviserend arts te vragen. Dat voorkomt dat de huisarts, wanneer hij de patiënt over de vloer krijgt, die voor de aanvraag nog eens moet terugsturen naar het ziekenhuis."Op de Nationale Commissie lag ook de tekst van de overeenkomst voor over de honoraria voor een borstreconstructie. De honoraria voor de plastisch chirurgie zouden fiks verhoogd worden, zodat chirurgen niet meer verplicht zijn hoge supplementen te vragen die de patiënt uit eigen zak moet betalen."Aan de tekst werd zeven maanden gewerkt", onderstreept dr Moens. En in de werkgroep die de tekst voorbereidde bestond er zo goed als een akkoord over - iedereen zat op dezelfde golflengte." Maar de Nationale Commissie kon dat vorige week niet bezegelen,.De overeenkomst bevat een artikel over supplementaire honoraria die de chirurgen nog wel kunnen vragen aan een patiënte in een eenpersoonskamer. Voor een unilaterale reconstructie zou dat supplement nog maximum 2.500 euro mogen bedragen, en voor een bilaterale 3.500 euro. "Bvas had een opmerking bij het betreffende artikel. In de versie op de Commissie was er plots een zinnetje bijgekomen." Het beperkte honorariasupplement dat nog gevraagd kan worden, zou ook dat omvatten van de anesthesist. "Dat stond niet in de tekst die de werkgroep had gezien."Maar vooral de ziekenfondsen voerden nog een bitsige discussie. Ze waren het er niet mee eens dat van het maximum voor het supplement nog afgeweken kan worden als er daarover een schriftelijk akkoord bestaat met de aanvullende ziektekostenverzekeraar. Ze wilden ook dat de overeenkomst deze laatste ertoe verbindt dat ze de patiënt het supplementaire ereloon geheel terugbetalen. Juridisch ligt dat moeilijk. Een overeenkomst tussen twee partijen, kan geen derde partij binden die niet mee aan tafel zit - zo werd daar tegeningebracht.De tijd gaat nu wel dringen. De voorzitter van de Commissie, Jo De Cock, wilt dat tegen de volgende vergadering een vergelijk wordt gevonden.De Nationale Commissie keurde wel een voorstel goed voor digitale mammografie. Door elders in de mammografie te besparen, kan voor digitale mammografie een bedrag van 7,3 miljoen euro worden uitgetrokken. Oorspronkelijk werd een bedrag van 8,5 miljoen opzij gezet, maar dat werd weggesnoeid bij bezuinigingen.Dit dossier slepen we al mee van het jaar 2009, benadrukt dr. Moens - die opgelucht is dat het eindelijk rond raakte.Wouter Colson