...

Het World Health Assembly (WHA) is het hoogste beslissingsorgaan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tijdens die jaarlijkse bijeenkomst houden de 194 lidstaten zich voornamelijk bezig met het bepalen van de beleidspunten van de WHO en het goedkeuren van het programmabudget voor 2016-2017.Staan onder meer hoog op de agenda: het bepalen van acties voor een betere bestrijding van epidemieën zoals ebola in de toekomst; een tussentijdse evaluatie van het globaal plan tegen antibioticaresistentie; de bespreking van de resultaten van de (gezondheidsgerelateerde) Millenium Development Goals.Vorig jaar keurde de WHA meer dan twintig resoluties goed.