In Het Laaste Nieuws laat Conner Rousseau het volgende optekenen: "Dokters en lobby's gaan kwaad zijn, maar we geloven in die strijd voor onze sociale zekerheid en we gaan die miljoenenlonen voor dokters niet blijven betalen."

Ik ken ze persoonlijk echter niet die dokters die miljoenen verdienen, en ik ken er heel wat.

Het is een uitspraak die past in het steeds aanwassend partijtje arglistig dokterbashen. Het applaus om 19u is al lang verstomd en de witte lakens zijn netjes gesteven opgeborgen in de linnenkast.

Wanneer je in de zoekmodule van dezelfde of om het even welke andere krant het woord artsen of dokters intikt, krijg je gegarandeerd artikels met vooral negatieve connotaties en aan de commentaren van de lezers te oordelen worden deze percepties gretig gedeeld - "als Conner het zegt zal het wel waar zijn".

Het is een van de oorzaken waardoor steeds meer collega's afhaken en het ligt volgens mij onder andere mee aan de basis van de toenemende agressie jegens hulpverleners. Het geïnsinueerde abusus sterkt de daders in hun overtuiging dat ze gerechtvaardigd handelen. Bovendien lees je in het ene na het andere onderzoek dat een groot deel van de zorgverstrekkers overwegen om uit het beroep te stappen. Die ettelijke euro's blijken dus niet voldoende te zijn om op te wegen tegen alle andere belastende uitdagingen van het dokterschap.

Het geeft weinig zin om die miljoenenlonen van politiekers nog langer te betalen

Dat de heer Rousseau dit zegt, kan volgens mij twee dingen betekenen. Ofwel is hij zich niet bewust van zijn manifest verkeerd geframede uitspraken, getuigend van een vrij aanzienlijke simpliciteit. Ofwel, en veel erger, zijn het voorbereide uithalen waarvan men wel degelijk weet dat ze verkeerd zijn. Doelend op een demagogische roeptoeterij om nog wat sociale-media-punten te scoren. Daarbij wordt er gemakkelijk voorbij gegaan aan andere wel degelijk bestaande en reeds jaren aanslepende politiek hete hangijzers in onze gezondheidszorg.

Bovendien is het wederom een evolutie naar een wij-zij-denken, van het tegen elkaar opzetten van mensen terwijl het overduidelijk is dat we maatschappelijk gezien juist een heel andere richting zouden moeten inslaan, een van verbondenheid en collectieve verantwoordelijkheid en inzet. Positieve bekrachtiging en ondersteuning werken nu eenmaal beter dan gratuite devalorisatie.

Het is bovenal weinig royaal komende van iemand die zich King laat noemen en een voorzitter van een sociale partij onwaardig. Het geeft weinig zin om die miljoenenlonen van politiekers nog langer te betalen. Foei.

In Het Laaste Nieuws laat Conner Rousseau het volgende optekenen: "Dokters en lobby's gaan kwaad zijn, maar we geloven in die strijd voor onze sociale zekerheid en we gaan die miljoenenlonen voor dokters niet blijven betalen." Ik ken ze persoonlijk echter niet die dokters die miljoenen verdienen, en ik ken er heel wat. Het is een uitspraak die past in het steeds aanwassend partijtje arglistig dokterbashen. Het applaus om 19u is al lang verstomd en de witte lakens zijn netjes gesteven opgeborgen in de linnenkast. Wanneer je in de zoekmodule van dezelfde of om het even welke andere krant het woord artsen of dokters intikt, krijg je gegarandeerd artikels met vooral negatieve connotaties en aan de commentaren van de lezers te oordelen worden deze percepties gretig gedeeld - "als Conner het zegt zal het wel waar zijn". Het is een van de oorzaken waardoor steeds meer collega's afhaken en het ligt volgens mij onder andere mee aan de basis van de toenemende agressie jegens hulpverleners. Het geïnsinueerde abusus sterkt de daders in hun overtuiging dat ze gerechtvaardigd handelen. Bovendien lees je in het ene na het andere onderzoek dat een groot deel van de zorgverstrekkers overwegen om uit het beroep te stappen. Die ettelijke euro's blijken dus niet voldoende te zijn om op te wegen tegen alle andere belastende uitdagingen van het dokterschap.Dat de heer Rousseau dit zegt, kan volgens mij twee dingen betekenen. Ofwel is hij zich niet bewust van zijn manifest verkeerd geframede uitspraken, getuigend van een vrij aanzienlijke simpliciteit. Ofwel, en veel erger, zijn het voorbereide uithalen waarvan men wel degelijk weet dat ze verkeerd zijn. Doelend op een demagogische roeptoeterij om nog wat sociale-media-punten te scoren. Daarbij wordt er gemakkelijk voorbij gegaan aan andere wel degelijk bestaande en reeds jaren aanslepende politiek hete hangijzers in onze gezondheidszorg. Bovendien is het wederom een evolutie naar een wij-zij-denken, van het tegen elkaar opzetten van mensen terwijl het overduidelijk is dat we maatschappelijk gezien juist een heel andere richting zouden moeten inslaan, een van verbondenheid en collectieve verantwoordelijkheid en inzet. Positieve bekrachtiging en ondersteuning werken nu eenmaal beter dan gratuite devalorisatie.Het is bovenal weinig royaal komende van iemand die zich King laat noemen en een voorzitter van een sociale partij onwaardig. Het geeft weinig zin om die miljoenenlonen van politiekers nog langer te betalen. Foei.