...

Dat zei federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vorige week op een symposium van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs. Ongeveer 400 aanwezigen, vooral ziekenhuisdirecteurs, woonden het event bij. Een eerste bedrag van 24 miljoen wordt volgend jaar via het Budget Financiële Middelen (BFM) vrijgemaakt om de cybersecurity van de ziekenhuizen te verbeteren. Daarvan gaat 20 miljoen naar de ontwikkeling van beveiliging, het opbouwen en delen van kennis, de oprichting van een Computer Emergency Response Team (CERT) enz. Voorts wordt vier miljoen besteed aan tools om de 'weerstand' van de ziekenhuisnetwerken te kunnen evalueren. Het BFM van 2023 voorziet in twintig miljoen om het 'secundair gebruik' van data te faciliteren. "Data", aldus de minister, "moeten makkelijker inzetbaar zijn om kwalitatieve zorg, populatiemanagement, onderzoek en pandemiebestrijding te ondersteunen." Nog verder in de toekomst wordt in het BFM 2024 twintig miljoen uitgetrokken voor innovatie in de ziekenhuissector. "Daarmee wil ik bijvoorbeeld de introductie van artificiële intelligentie, gepersonaliseerde zorg, mobiele en monitoring technologieën enz. ondersteunen", dixit Vandenbroucke op het congres. Meer in het algemeen maakt de minister 22 miljoen vrij in de zorgsector voor kwaliteitsinitiatieven in verband met digitalisering. "Denk aan projecten zoals de definitie en ontwikkeling van een gestandaardiseerd en geïntegreerd Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en de standaardisatie van Snomed CT voor klinische terminologie", zei hij. Geld gaat er ook naar een portaal voor zorgverstrekkers, het euthanasieregister voor artsen en de elektronische facturatie van Medex. En het houdt niet op. Vanuit het Recovery and Resilience Fund zal 40 miljoen besteed worden aan onder meer het gedeeld medicatieschema, een platform voor elektronische gegevensuitwisseling, geïntegreerde zorg, teleconsultaties, het stimuleren van innovatie in e-gezondheid enz. Tot slot wordt nog 61 miljoen besteed aa de verdere uitrol van het EPD in de ziekenhuissector via de Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC).