...

Het hoofdstuk over de fiscale hervorming van het ontwerp van programmawet voorziet dat alle intercommunales onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting van 33,99%."Onder het voorwendsel dat ze de fiscale gelijkheid wil herstellen tussen commerciële bedrijven en intercommunales, blijkt de regering te vergeten dat nogal wat intercommunales in Wallonië in de non-profit sector actief zijn. Denk maar aan openbare ziekenhuizen, zorg voor ouderen, en zo meer", stipt de ziekenhuiskoepel aan.Meer dan zeven op de tien Waalse openbare ziekenhuizen zijn georganiseerd in de vorm van een intercommunale (17 van de 23), naast een aanzienlijk aantal rusthuizen en woon- en zorgcentra, klinkt het verder. Momenteel zijn die onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, net zoals de privéziekenhuizen en de niet-commerciële WZC's in de vorm van vzw's. De ziekenhuisintercommunales genieten op die manier van een soort van vrijstelling.'Fiscale discriminatie'Nochtans leek het er tot nog toe op dat de non-profit sector een uitzondering zou vormen op de nieuwe maatregel. "Wij veronderstelden dat de wet een specifieke vrijstelling zou voorzien voor de intercommunales die ziekenhuizen en rusthuizen beheren. Maar blijkbaar is dat niet gebeurd", stelt Santhea vast.Op die manier wordt de fiscale discriminatie in de hand gehouden, gaat de ziekenhuiskoepel verder. De privé-instellingen, de vzw's en de Vlaamse openbare ziekenhuizen blijven immers genieten van een gunstiger belastingregime. "Dat ontwricht de concurrentie. Of is het de bedoeling dat de openbare ziekenhuizen en WZC's overschakelen naar een vzw-structuur? Daarmee geeft de rechtse regering dan aan dat ze het openbaar zorgaanbod wil privatiseren", besluit Santhea.