...

De vier app's waarvoor u uw patiënten voortaan naar mhealthbelgium.be kunt verwijzen, zijn:De eerste stapDe app's worden niet terugbetaald - ze zijn immers nog maar geaccepteerd op het eerste niveau. Dat wil zeggen dat ze een CE-label hebben als medisch hulpmiddel. En ook dat ze voldoen aan de vereisten van de Europese verordering rond gegevensdeling (AVG/GDPR).Of ze een CE-label kunnen krijgen volgens een vereenvoudigde procedure (zelfcertificering) of gecertificeerd moeten worden door een daartoe erkende ('aangemelde') instantie ('notified body'), hangt af van het soort medisch hulpmiddel dat ze zijn. Voor klasse I-hulpmiddelen volstaat de vereenvoudigde procedure, voor klasse IIa, IIb en III moet men bij een aangemelde instantie aankloppen. FibriCheck bijvoorbeeld, is klasse IIa. Agoria en beMedTech beheren het platform MHealth Belgium, met hulp van het FAGG, het eHealth-platform en het Riziv.Het FAGG waakt over de CE-labels, nodig voor het eerste niveau van validatie.Naar terugbetaling?De twee andere instanties zijn nodig om app te valideren volgens niveau twee en drie. Validatie op niveau twee houdt in dat de app ook kan samenwerken met andere e-toepassingen in de gezondheidszorg via de basisdiensten van het eHealth-platform.Het Riziv kan een app financieren ('terugbetalen') als die zijn klinische en gezondheidseconomische meerwaarde aantoont.Voor die validatie op niveau drie werkt het Riziv een procedure uit.Het is uitkijken naar meer apps die patiënten zullen kunnen downloaden op MHealth Belgium. Het is ook uitkijken naar apps die via de diensten van het eHealth-platform op een erg veilige manier data kunnen uitwisselen met bijvoorbeeld het elektronische dossier van de arts.Het is vooral uitkijken naar de eerste apps die het Riziv - omwille van hun klinische meerwaarde - terugbetaalt aan de patiënt.Maar de eerste stap is gezet. MHealth presenteert niet alleen meer een broodnodig project. De patiënt kan er voortaan terecht voor apps die de arts met een gerust hart kan uitproberen in zijn praktijk.