...

Aan het onderzoek werkten 371 zorgverleners mee van afdelingen intensieve zorg, hematologie, geriatrie, urologie en gastro-enterologie verspreid over de drie ziekenhuizen. De onderzoekers stelden vast dat de zorgverleners ruim 52 minuten per werkdag kwijt zijn aan kwaliteitsregistraties om per afdeling gemiddeld 91 kwaliteitsindicatoren - 1380 variabelen - bij te houden. De registraties gaan uit van 24 partijen, van accreditatieinstellingen tot overheid en zorgverzekeraars. Tussen de vragen is 47% overlap, maar de manier van gegevens invoeren en bijhouden is verschillend. In totaal heeft 57% van de registraties verantwoordingsdoeleinden, 18% is bestemd voor interne sturing en 25% heeft kwaliteitsverbetering als belangrijkste doel, zo analyseerden de onderzoekers. Patiënt niet kunnen aankijkenOp de vraag welke registraties als overbodig werden ervaren, gaven veel verpleegkundigen en artsen aan het vervelend te vinden dat ze naar een scherm moeten kijken om gegevens te registreren, terwijl ze aan het bed van de patiënt staan. Hierdoor kunnen ze de patiënt veel minder aankijken. Een andere opmerking die veel terugkwam bij de Nederlandse zorgverleners, is dat ze soms moeten meten wat niet logisch aanvoelt. Bijvoorbeeld het registreren van een pijnscore, terwijl er geen sprake is van pijn. Of het opnemen van doorligwonden bij iemand die voor een dagbehandeling komt. Op die manier leer je niet meer te vertrouwen op je gevoel, zo ervaarden sommige zorgverleners, maar alleen op scores.De zorgverleners ervaarden slechts 36% van de registraties als nuttig voor het verbeteren van de kwaliteit in de dagelijkse zorg. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt overigens dat sommige registraties zorgen voor minder werkplezier en motivatie. Het onderzoek is een onderdeel van het proefproject ZIRE (Zinvolle Registratie) in Nederland, waarin geëxperimenteerd wordt met het reduceren van het aantal registraties, onder toezicht van het Zorginstituut Nederland. Het artikel verscheen recent in International Journal of Health Policy and Management.