...

Dr. Fangyi Gu en zijn collega's onderzochten vragenlijsten uit twee onderzoeken; het eerste (EAGLE) werd uitgevoerd bij een Italiaanse groep rokers en ex-rokers van 35 tot 79 jaar, het tweede (PLCO) had gegevens verzameld van screenings op prostaat-, long-, colorectale en eierstokkanker in de Verenigde Staten. De auteurs gebruikten de antwoorden op een belangrijke vraag: hoe snel na het ontwaken rookt u uw eerste sigaret? Minder dan 5 minuten, van 6 tot 30 minuten, van 31 tot 60 minuten of meer dan 60 minuten? Vervolgens keken ze naar de patiënten in beide cohorten die longkanker hadden. Het resultaat is duidelijk: ongeacht het aantal sigaretten dat dagelijks wordt gerookt, is het verband tussen longkanker en het uur van de eerste sigaret sterker bij wie verklaarde een sigaret op te steken binnen vijf minuten na het opstaan. Dit verband neemt af naarmate er meer tijd verstrijkt tussen het opstaan en de eerste haal. (referentie: Journal of the National Cancer Institute, juni 2014, doi : 10.1093/jnci/dju118)