...

Tests hebben aangetoond dat het product N,α-diëthylfenylethylamine bevat, schrijven vorsers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Drug Testing and Analysis. (referentie: Cohen PA et al. Drug Testing and Analysis. 2013;doi:10.1002/dta.1578)