...

"Het virus zit overal. Het enige wat kan helpen, is het aantal sociale contacten verminderen. De maatregelen die het Overlegcomité tot nu toe heeft afgekondigd, zijn mijns inziens dan ook niet genoeg. We krijgen elke dag emotionele oproepen van onze collega's. We moesten dit weekend een signaal geven." De impasse die in De Zevende Dag naar voren kwam, legt eigenlijk een onhoudbare situatie bloot, geeft dokter Teughels toe. "Maar we kunnen niet anders dan onze achterban laten zien dat we hen steunen." Dokter Roel Van Giel, voorzitter van DM, had ook helemaal geen moeite om alle artsensyndicaten, inclusief Bvas en Kartel/ASGB, achter het alternatieve voorstel te krijgen. De huisartsen zijn voor de mensen het laatste opvangnet. "Voor hun twijfels over covid en over de quarantaine, voor testcodes en ziektebriefjes - als zelfs wij hen niet kunnen helpen hebben ze niemand meer." De contact tracing is niet berekend op de huidige situatie. "De call centers zijn bovendien nog volop opnieuw aan het opschalen - één valt uit omdat het in gebreke is gesteld. De 'tracers' kunnen niet meer volgen - veel indexpatiënten krijgen een sms'je dat ze niet gecontacteerd zullen worden. Bij wie kunnen deze mensen dan terecht voor testcodes en attesten - voor henzelf en hun gezin? Ook de CLB's zijn aan het bezwijken onder de druk. De huisartsen zijn de enigen op wie mensen nog kunnen rekenen. Al moesten de wachtposten in het weekend weer honderden telefoontjes onbeantwoord laten." Het laatste opvangnet is al stevig aan het doorzakken. De alternatieve teststrategie biedt enig soelaas - vooral op twee punten. "Een positieve zelftest moet in onze strategie niet meer bevestigd worden met een PCR. Op 93% van deze zelftests volgt een positieve PCR." Bij een hoogrisicocontact zou een eerste test in het voorstel van DM en de syndicaten pas plaatsvinden op dag 5 na het contact. "Bij een eerste test ligt de positiviteitsratio bij niet-gevaccineerden nu op 28% en bij gevaccineerden rond de 10%. Bij een tweede test ligt die ratio bij niet-gevaccineerden nog altijd rond de 20% - bij gevaccineerden blijft die op hetzelfde niveau. Wanneer je de tweede test afschaft, zoals de IMC heeft beslist, ga je heel wat mensen met het virus missen. Als je maar één test afneemt op dag 5 verminder je evengoed de belasting. Mensen moeten dikwijls wat langer in quarantaine. Maar een negatieve test biedt op dag 5 toch al veel meer zekerheid."