...

Een belangrijke stap voorwaarts, als we bedenken dat alleen al in de Verenigde Staten ongeveer 100.000 patiënten op een niertransplantatie wachten en 400.000 mensen met terminale nierinsufficiëntie leven en dialyse nodig hebben. De resultaten van dit onderzoek wekken de hoop op een alternatief voor de klassieke orgaantransplantatie en een oplossing die een einde maakt aan de morbiditeit ten gevolge van immunosuppressie. (referentie: Song JJ et al. Nature Medicine. 2013;doi:10.1038/nm.3154)