...

Nota's zijn er nochtans in overvloed. Eerder stonden we al stil bij het document over laagvariabele zorg (zie AK nr. 2493). Vorige week lekte de meest recente stand van zaken over de ziekenhuisnetwerken uit. Blijkt dus dat hierover binnen de regering het laatste woord nog niet gezegd is. Laat staan dat de hervormingen begin 2018 starten. En waar staan we in verband met de nomenclatuur? KB 78? De Orde der Artsen?Komt er nog wat? Vraag is wat de coalitiepartners - in de eerste plaats CD&V en N-VA maar ook MR - het liberale kopstuk op Sociale Zaken gunnen. Rijft de Vlaams-nationalistische minister Johan Van Overtveldt zijn trofee, in casu een hervorming van de vennootschapsbelasting, binnen? En van de weeromstuit: krijgt de christendemocratische minister Peeters een meerwaardebelasting? Is het antwoord op beide vragen positief dan kan De Block vermoedelijk toch nog wat klaarmaken van de vele ambitieuze werven die ze bij het begin van deze legislatuur opstartte.Hoewel. Met de aankondiging dat ze in 2018 een gooi doet naar het burgemeesterschap van Merchtem ondermijnt Maggie De Block natuurlijk zelf elk geloof in een goede afloop. Als de baas het goede (sic) voorbeeld geeft, waarvoor zouden de kabinetsleden zich dan schamen? #Maggiewerktvoort. Inderdaad, aan haar eigen carrière.