...

Ook geen toeval is dat de patiëntrelatie veel beter is in kleinschalige radiologiepraktijken dan in de ziekenhuizen. De radioloog bedient er zelf de machines en is niet louter een technicus in de ogen van de patiënt. Warempel. De arts is een mens van vlees en bloed, zo weet de goegemeente. Uit dit onderzoek in de medische beeldvorming vallen lessen te trekken voor de gezondheidszorg in het algemeen. Mastodont-ziekenhuizen scoren slecht op menselijk vlak. Schaalvergroting en fusies stuiten stilaan op hun grenzen. Allicht is de toekomst weggelegd voor een landschap van heel veel kleine entiteiten/klinieken gecombineerd met een zeer beperkt aantal hypergespecialiseerde grote ziekenhuizen. De medische technologie maakt dit model mogelijk terwijl het op humanitair en gezondheidseconomisch vlak heel wat voordelen biedt. Ook huisartsen leggen de onderzoeksresultaten van Artsenkrant-columnist professor Bosmans best niet achteloos naast zich neer. De solowerkende huisarts beschikt over enorme troeven, onder meer zijn grote beschikbaarheid én zijn kwalitatief uitstekende relatie met de patiënt. Het is begrijpelijk dat jonge huisdokters een evenwicht nastreven tussen privé- en beroepsleven. De tijd van 'meneer doktoor' ligt achter ons, duo- en groepspraktijken hebben de toekomst. Dit mag evenwel niet impliceren dat de zo cruciale arts-patiëntrelatie aan belang inboet. Zorg zonder hart en zonder empathie is geen zorg. De mens moet de maat van alle dingen blijven. En tot spijt van wie het benijdt, dit houdt ook in dat (huisarts)geneeskunde nooit een 9 to 5 job zal worden.