...

De afgelopen jaren zijn bepaalde risicofactoren zoals roken weliswaar verminderd en is de behandeling van hart- en vaataandoeningen verbeterd. Andere risicofactoren zoals obesitas en type 2-diabetes zijn evenwel toegenomen. Experts verwachten dan ook dat de CV sterfte tegen 2030 zal oplopen tot 15,1% bij mannen en 8,6% bij vrouwen (waar dat momenteel respectievelijk 12,7% en 6,8% is). De vergrijzing is natuurlijk een essentiële factor in die evolutie. Minder roken en betere behandelingen zullen dus de toename van obesitas en de veroudering niet compenseren. (referentie: Pandya A et al. Health Affairs. 2013;32:1706)