...

Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) bij mensen met een chronische ziekte (4876 ingevulde vragenlijsten) en mensen met een verstandelijke beperking (283 interviews) over hun zorggebruik en de ervaringen met zorg en ondersteuning. Al tien jaar lang organiseert Nivel deze 'Monitor Zorg en Participatie'. Thema's in de Zorgmonitor zijn onder andere gezondheid, zelfmanagement en kwaliteit en gebruik van zorg en ondersteuning. Uit de resultaten blijkt dat mensen met een chronische ziekte over het algemeen vertrouwen hebben in de zorg en medische mogelijkheden. Hoewel hun vertrouwen tussen 2020 en 2022 licht daalde, is het vertrouwen in 2022 hoger dan vóór de coronapandemie, zo stellen de onderzoekers vast. Wel rapporteren mensen met een chronische ziekte elk meetjaar een lager vertrouwen in de toekomstige zorg dan in de huidige zorg. De zorgen over de toekomst hebben vooral te maken met de betaalbaarheid van de zorg en de personeelstekorten. Een kwart verwacht niet dat de zorg in de toekomst betaalbaar blijft. De helft van de deelnemers heeft er geen vertrouwen in dat er in de toekomst voldoende zorgpersoneel is.Stress op lange termijnMet de Participatiemonitor brengt Nivel dan weer in kaart in hoeverre mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen deelnemen aan de samenleving. Denk bv. aan het gebruik van de openbare ruimte, vrijetijdsbesteding, werk en sociale contacten. Mensen met een verstandelijke beperking gaven in interviews naar hun ervaringen tijdens de pandemie aan dat zij angstig waren, zowel voor het ziek zijn als voor het sociale isolement. Er waren ook de veranderingen in sociale contacten, werk, dagbesteding, en vrije tijd. Veel mensen vonden deze veranderingen niet fijn of raakten ervan in de war. Volgens de onderzoekers laat deze studie zien dat mensen met een verstandelijke beperking over een langere periode stress hebben ervaren als gevolg van de coronapandemie, wat "een bedreiging kan vormen voor hun lichamelijke en mentale gezondheid", klinkt het in het rapport. "Bij zorg en ondersteuning is het belangrijk om hun gezichtspunt mee te wegen. Ook is het van belang in te gaan op angst en dreiging in begrijpelijke taal en hen te begeleiden bij het oppakken van hun leven."