...

Mensen leven wereldwijd langer, zelfs in sommige van de armste landen. Zo steeg de globale levensverwachting bij de geboorte voor beide geslachten met 6,2 jaar (van 65,3 in 1990 tot 71,5 in 2013). De gezonde levensverwachting bij de geboorte steeg dan weer met 5,4 jaar (van 56,9 in 1990 tot 62,3 in 2013).De meeste landen mogen positieve en significante veranderingen optekenen in de gezonde levensverwachting tussen 1990 en 2013, en dit zowel voor mannen en vrouwen. In landen als Botswana, Belize, en Syrië lag de gezonde levensverwachting in 2013 echter niet significant hoger dan in 1990. In Zuid-Afrika, Paraguay en Belarus is deze zelfs gedaald sinds 1990.De verschillen tussen landen met de hoogste en laagste gezonde levensverwachting zijn groot. Bijvoorbeeld: in 2013 had Lesotho, een landje in het zuiden van Afrika, de laagste gezonde levensverwachting, namelijk 42 jaar. Globaal gezien had Japan de hoogste: 73,4 jaar.Ook regionaal zijn verschillen te onderscheiden. Zo zouden Cambodjanen en Laotianen geboren in 2013 een gezonde levensverwachting hebben van respectievelijk 57,5 en 58,1 jaar. Ter vergelijking: in buurlanden Thailand en Vietnam kunnen mensen bijna 67 jaar in goede gezondheid leven.