...

Nederlands Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) kondigde eind vorig jaar aan dat er een meldpunt voor verspilling in de gezondheidszorg zou komen. Daarmee kwam ze tegemoet aan de wens van Tweede Kamerlid van de PvdA Lea Bouwmeester, die stelde dat een meldplatform de zorgsector een pak geld zou kunnen besparen."Nu al signaleren veel mensen dat er hulpmiddelen en medicijnen verspild worden of dat er overbodige behandelingen voorgeschreven worden, maar dat blijft zonder gevolg", vertelde Bouwmeester toen aan Artsenkrant. "Daarom hebben we een centraal meldpunt nodig: mensen gaan verkwisting pas systematisch aangeven als ze het gevoel hebben dat er iets met hun input gebeurt."CijfersDe voorlopige cijfers lijkt haar daarin gelijk te geven. Maandag, amper twee dagen na de lancering, liepen al 9.000 meldingen binnen bij het meldpunt Verspilling in de gezondheidszorg. Vandaag staat de teller op meer dan 12.000 meldingen. Waar die precies over gaan is niet te zien op de publieke website, maar de bevolking zal wel op de hoogte gehouden worden van wat ermee gebeurt.Binnenlopende meldingen worden opgedeeld in vier categorieën: 1) genees- en hulpmiddelen; 2) landurige zorg; 3) geestelijke gezondheidszorg; 4) ziekenhuiszorg. Daarna buigen vier themagroepen - die bestaan uit artsen, apothekers, verpleegkundigen, zorverzekeraars, patiëntenverenigingen, ... - zich elk over een categorie en gaan ze op zoek gaan naar concrete oplossingen.