...

Het is niet de eerste keer dat de Vlaamse overheid zich buigt over de taalproblematiek bij dringende medische hulpverlening in Brussel en de Rand. Professionele artsen en andere hulpverleners die de taal van hun patiten niet kennen of weigeren te spreken, het is een oud zeer. In 2005 inventariseerde het Steunpunt Taalwetwijzer - een informatiepunt dat gespecialiseerd is in de taalwetgeving - al eens de taalklachten in Brusselse ziekenhuizen. Het verzamelde toen 169 klachten op twee weken tijd. Op advies van de Raad van Europa nam Vlaanderen maatregelen, maar die bleken niet afdoende. Vandaar dat het de Vlaamse overheid nu menens is met een centraal meldpunt dat alle taalklachten verzamelt en inventariseert. Op die manier helpt het meldpunt ook in kaart brengen hoe groot het probleem van Nederlandsonkundigheid in de Brusselse gezondheidssector precies is. Concreet stuurt het meldpunt alle vragen, problemen of klachten door naar het Steunpunt Taalwetwijzer voor onderzoek, advies en eventuele behandeling. Daar volgt een analyse: is de klacht terecht? Is er een juridische grond voor de klacht? Wat kan eraan gedaan worden? Welke overheid is bevoegd en bij welke instantie kan officieel klacht worden ingediend? Het steunpunt zal patiten bijstaan met advies en begeleiding.Duidelijk aanspreekpunt"De taalwetgeving is nu eenmaal complex", zegt Ria Vandenreyt van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "In een Brussels ziekenhuis moet je in principe in het Nederlands geholpen kunnen worden, maar de regels verschillen naargelang het gaat om een universitair ziekenhuis, een openbaar of een privziekenhuis.""Afhankelijk van het statuut van het ziekenhuis moest je tot nog toe bij verschillende instanties aankloppen: de overheid, een ombudsdienst of nog een andere instantie. Het voordeel van een centraal meldpunt is dat de patit nu n duidelijk aanspreekpunt krijgt dat hem verder helpt met de behandeling van zijn klacht en de verdediging van zijn rechten als patit", aldus nog Vandenreyt.Wie taalproblemen ondervindt, kan die melden op het internetadres www.zorg-en-gezondheid.be/meldpunt-taalklachtenKlachten melden kan ook telefonisch via de gratis Vlaamse infolijn 1700.