...

De Nationale Raad van de Orde van Geneesheren besliste op de vergadering van 21 mei jl. over te gaan tot de oprichting van een nationaal meldpunt dat gegevens verzamelt over agressie tegen artsen.De Orde reageert hiermee op de meldingen die het krijgt van individuele artsen en de noodoproep van de huisartsenkringen."Het aantal gevallen van agressie van patiënten tegen artsen, of het nu fysiek, psychologisch of verbaal geweld betreft, neemt zorgwekkende proporties aan", zo stelt ze vast.Daar komt nog het probleem bij dat er geen echte registratie bestaat van dit geweld tegen zorgverleners. De Orde stelt vast "dat er hoogstens fragmentarische gegevens bestaan omtrent het probleem van agressie, die onvoldoende zijn om een adequaat strategisch plan uit te werken".De Orde vraagt nu dat alle artsen elke vorm van agressie zouden melden aan het nationaal meldpunt met behulp van een speciaal 'aanmeldingsformulier' (zie hieronder).Dat stelt de Nationale Raad in staat een analyse te maken van de karakteristieken van geweld: aard, personen, plaats, tijdstip. De (anonieme) statistieken kunnen dan gebruikt worden om met de bevoegde overheden een veiligheidsplan uit te werken.