...

Met de oprichting van het fraudeloket wil de Partij voor de Vrijheid verspilling in de gezondheidszorgsector tegengaan. Volgens Tweede Kamerlid voor de PVV Reinette Klever, initiatiefneemster van het Fraudeloket, verdwijnt er immers elk jaar tussen de twee en de vijf miljard euro in de zorg. "Blijft dat geldt in het reguliere gezondheidszorgcircuit, dan kunnen we bijvoorbeeld de premie de basisverzekering met de helft laten zakken", meent Klever.Foute declaratiesZe stelt onder meer voor om rekeningen eerst naar de patiënt en dan pas naar de zorgverzekeraar te sturen. "Nu gaat de rekening enkel naar de zorgverzekeraar, die niet weet hoe de patiënt behandeld is maar de zorg wel betaalt. Foute declaraties worden dan ook amper opgemerkt." De vele meldingen die al binnenliepen over rekeningen die niet kloppen, lijken dat idee alvast te ondersteunen. Zo rekende een KNO-arts 1.500 aan voor een behandeling die uit niets meer bestond dan een gesprek van een kwartier.Met de berichten die nu binnenlopen op het loket, wil de PVV later naar minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) stappen. Die laatste zou volgens haar te weinig proactief optreden tegen frauduleuze praktijken. "Er zijn zoveel signalen, maar de minister maakt er onvoldoende werk van en de Nederlandse Zorgautoriteit loopt achter de feiten aan", luidt de kritiek.BeroepsgeheimEerder dit jaar kondigde minister Schippers zelf aan de regels op het medisch beroepsgeheim te zullen versoepelen, onder meer om zorg- en arbeidsongeschiktheidsfraude makkelijker op te kunnen sporen (zie AK 2293). Uit vrees voor tuchtrechtelijke vervolging zouden heel wat artsen het nu niet aandurven om vermoedens van fraude kenbaar te maken, klonk het. Naar het 'hardere' voorstel van Klever, die aandrong op een meldplicht bij vermoedens van fraude, had de VVD-politica toen geen oren.Tijs Ruysschaertwww.fraudeloketzorg.nl