...

Het VAN maakt van mei de maand van het medicatieschema. Door een affichecampagne wil men de patiënt ertoe aanzetten een medicatieschema op te starten.Complicaties door geneesmiddeleninname komen frequent voor, vooral bij patiënten die veel middelen innemen. Het is op deze laatste groep dat de campagne - door alle gebruikte medicatie in kaart te brengen - in het bijzonder mikt.Huisarts Aan de hand van een formulier dat de patiënt eerst invult en de apotheker vervolgens overneemt, aanvult en corrigeert, probeert men hier wat aan te doen. De apotheker heeft toegang tot het Gedeeld Faramceutisch Dossier, en kan hiermee tot een zeer volledig overzicht komen.De apotheker geeft de patiënt verdere uitleg over een correct gebruik van de medicatie, en maakt voor hem een print van het schema. Hij drukt de patiënt op de hart dit bij het volgende bezoek aan zijn huisarts mee te nemen en er met hem over te praten. Dat stelt vervolgens de huisars in staat eventuele problemen op het spoor te komen.Ook voor de thuiszorg of bij een ziekenhuisopname biedt dit schema uiteraard heel waardevolle informatie.Vitalink De bedoeling is om in Vlaanderen een gedeeld elektronisch medicatieschema te beheren via Vitalink. Zorgverleners kunnen zo de medicatie bijhouden die, in het bijzonder, patiënten met chronische aandoeningen allemaal gebruiken.Met dit initiatief geeft het VAN alvast de aanzet om dit onderdeel van Vitalink effectief te gaan gebruiken, en probeert het een steentje bij te dragen tot een goede samenwerking tussen arts en apotheker.Meer informatie vindt u op www.vlaamsapothekersnetwerk.be.