...

Vooral Franstalige artsen zijn tegen het afschaffen van het ziektebriefje. Wanneer men de groep die geen mening heeft buiten beschouwing laat, is driekwart (75,7%) tegen.Niet meer dan 24,3% is voor. Maar in Vlaanderen vindt het afschaffen van het ziekenbriefje voor korte duur wel meer voor- dan tegenstanders bij de artsen: 54% is voorstander en 46% is er tegen.Dat blijkt uit een online enquête die Bvas organiseerde bij zijn leden. De enquête liep twee dagen maar de respons was groot en het aantal representatief voor de groep, stelt het artsensyndicaat.De percentages gelden voor huisartsen en specialisten samen.Voor heel België tezamen was 59,9% van de Bvas-leden tegen het afschaffen van het ziektebriefje voor korte duur, en 40,1% voor. De 11,1% die zei geen mening te hebben over de kwestie werd bij de berekening van het aantal voor- en tegenstanders buiten beschouwing gelaten.Minder administratie of meer misbruik?De belangrijkste reden voor artsen om het briefje af te schaffen is dat er door minder administratie meer tijd vrij komt voor medische zaken. Verder haalt men aan: 'minder druk op de arts-patientrelatie', 'minder onnodige medicalisering' en 'minder misbruik van attesten'.Artsen die tegen het afschaffen van het ziektebriefje zijn voeren aan dat de maatschappelijke kost door misbruiken groot gaat zijn. Verder vrezen deze artsen dat patiënten te lang met een verkeerde zelfdiagnose gaan blijven zitten, en dat een correcte diagnose te laat gaat gesteld worden - met belangrijke medische gevolgen. Ook is er bezorgdheid dat mensen te snel middelen gaan slikken, en daarbij nog heel verkeerde medicatie gaan nemen.Wat is de 'korte duur' waarvoor men het ziektebriefje moet afschaffen? De meningen daarover liepen uiteen. Voor de een gaat het over maximum 1 dag, voor de ander mag het ook 2 à 3 dagen zijn. Beide groepen zijn ongeveer even groot. Veel minder artsen vonden dat ook voor 4 tot 7 dagen er geen briefje nodig is.Driekwart van de leden denkt niet dat het afschaffen van het ziektebriefje een effect zal hebben op hun inkomen.Fit noteVoor de fit note is er in beide delen van het land een meerderheid. Op een fit note geeft de arts aan wat een langdurig werkonbekwame werknemer nog wel aan kan.Het is een relatief nieuw idee en 23,3% van de Bvas-leden uit heel België die antwoordden, had over dit onderwerp nog geen mening. Als men dat aantal buiten beschouwing laat, is twee derde van de leden vóór de fitnote (66,4%) en een derde tegen (33,6%).In Vlaanderen geniet de fit note bredere steun dan in het zuiden van het land. De dokters die geen mening hadden buiten beschouwing gelaten, vond 71,7% van de Vlaamse huisartsen en specialisten de fit note een goed idee - 28,3%was er tegen.Franstalige artsen uit Brussel en Wallonië zijn voor 60,9% ook voorstander de fit note en 39,1% is er tegen.