...

Wereldwijd kampen meer dan anderhalf miljard mensen met overgewicht. In België heeft 47 procent van de bevolking overgewicht en in de leeftijdsgroep van de 55- tot 65-jarigen is zelfs één op de vijf obees (een BMI van 30 en meer).In 2007 ondervroeg het socialistische ziekenfonds een eerste keer bijna 1.800 patiënten die in 2004 en 2005 een bariatrische ingreep ondergingen. Daaronder verstaat men een maagverkleining, waarbij een deel van de maag wordt dichtgeniet, een maagband of een gastric bypass.Onlangs werden opnieuw ruim 1.000 patiënten ondervraagd die een of meerdere behandelingen ondergingen over het verloop van hun gewicht en gezondheidstoestand sinds 2007.Betere levenskwaliteit De resultaten zijn volgens het ziekenfonds "erg positief". "De patiënten verloren na de ingreep gemiddeld 30 kilogram, hun gewicht bleef relatief stabiel, hun geneesmiddelenverbruik daalde en hun algemene gezondheidstoestand verbeterde", aldus dokter Patrick Galloo. Hij voegt er wel aan toe dat een maagoperatie geen wonder- maar een laatste redmiddel is.Er heerst ook grote tevredenheid bij de patiënten. "Tachtig procent van de mensen die tien jaar geleden een ingreep liet uitvoeren, zou die opnieuw laten uitvoeren omdat de kwaliteit van hun leven er sterk op vooruit is gegaan."Betere opvolging nodig Het ziekenfonds pleitte in het programma De Ochtend wel voor een betere opvolging van patiënten na de ingreep. Uit de enquête blijkt dat patiënten hoofdzakelijk worden opgevolgd door hun chirurg. Opvolging door een chirurg is zeker nodig om het genezingsproces van de wonde op te volgen. Maar als dat in orde is, volgen nog grote aanpassingen aan de levensstijl en het sociale leven. Het ziekenfonds legt verontrustende cijfers voor. Maar 10% werd opgevolgd door een diëtist en amper 2% door een psycholoog; 15% gaf aan door "niemand" te zijn opgevolgd.