...

Professor Michel Deneyer, Nederlandstalig ondervoorzitter van de Orde der artsen reageert op een klacht van dokter Jan Bosmans over de hoogte van het Ordinale lidgeld voor artsen tussen 65 en 67 jaar. Waar gaat het over? Sinds kort is de hoogte van de lidgelden de bevoegdheid van de Nationale Raad. Deze legde de bijdrage tot de leeftijd van 67 jaar vast op 225 euro. Wie ouder is dan 67 betaalt slechts 65 euro. Dokter Bosmans vindt die beslissing "onrechtvaardig, ongepast en vooral onlogisch". Jan Bosmans: "In geval ik na mijn 67ste blijf werken en 250.000 euro per jaar verdien, betaal ik dus een pak minder lidgeld dan een gepensioneerde arts van 65 met een maandinkomen van 1.700 euro." Maar professor Deneyer verwijst naar een recente audit van de Orde. "Daarna zijn we begonnen met het beheer te moderniseren en doeltreffender te maken." Een gevolg is eenvormige bijdragen. "Doordat de provinciale raden de lidgelden inden waren er niet te rechtvaardigen verschillen tussen de provincies. De centrale inning leidt ertoe dat alle artsen van het land op voet van gelijkheid staan", zo stelt professor Deneyer. Hij benadrukt dat de meeste artsen blijven doorwerken na hun 65 jaar. "Vandaar dat het lidgeld pas op 67 jaar 65 euro bedraagt. Bovendien trokken we de kaart van de jeugd, zij zijn de winnaars in deze oefening. Beginnende artsen (diplomajaar) betalen geen lidgeld, artsen in opleiding 80 euro. Zoals gezegd is dit het resultaat van discussie en overleg met alle provinciale raden. Er is geen verband met het optrekken van de pensioenleeftijd door de vorige regering."