...

Het verplicht worden van de sociale derdebetalersregeling (DBR) voor huisartsen had als onmiddellijk effect meer 'omzet' voor LTD3. Aan de andere kant konden huisartsen werken met de e-fact - de dienst van MyCarenet die de DBR elektronisch verrekent. Dat soort concurrentie bleek voor LTD3 vorig jaar evenwel geen probleem: "Toen (=in het laatste kwartaal van 2015) zagen we meteen een sterke stijging van het aantal raadplegingen in derdebetaler. En die stijging zette zich ook voort in 2016", stelt Lore Deraeve - directeur van deze nationale tariferingsdienst.LTD3 zag het aantal raadplegingen met DBR dat het in 2016 afhandelde voor huisartsen stijgen met 8,4% in vergelijking met het jaar daarvoor . Daarentegen nam het aantal huisbezoeken met DBR in 2016 af ten opzichte van 2015. Voor huisbezoeken en raadplegingen samen vertoonde het aantal verwerkte prestaties nog een groei van 4,9%. Het ging in 2016 om meer dan twee miljoen verrichtingen. Dat is wel minder uitgesproken dan de groei in 2015 ten opzichte van 2014 - die bedroeg niet minder dan 17,8%.Daarnaast handelt LTD3 veel technische prestaties voor huisartsen af. Het ECG met protocol is de topper: dat werd in 2016 19.732 keer aangerekend in DBR door 1.028 huisartsen.Het aantal huisartsen dat gebruik maakte van de diensten van LTD3 bedroeg in 2016 rond de 2.200. Iets minder dan het jaar daarvoor, geeft De Raeve toe. "Maar het zijn vooral huisartsen die af en toe eens van onze diensten gebruik maakten, die lijken te hebben afgehaakt."En LTD3 krijgt nog elke dag nieuwe klanten, benadrukt ze. Specialisten in ambulante praktijken maken steeds meer gebruik van de tariferingsdienst. In 2016 verwerkte de dienst 733.000 technische prestaties in DBR af voor deze gebruikers - een groei van 13,8% op één jaar tijd. Het aantal specialistische raadplegingen met DBR verwerkt door LTD3 nam toe van 47.723 in 2015 tot 65.336 in 2016 (+36,9%).LTD3 weet niet of deze gunstige cijfers toepasbaar zijn voor de hele sector.