...

Neem maar het voorbeeld van de genetisch consulente die overstelpt werd met vragen na een artikel in de New York Times over de ingreep bij de Hollywoodster. Sindsdien maken genetisch consulenten en borstkankercentra melding van een aanzienlijke toename van het aantal oproepen en consultaties over dit onderwerp. In de hele VS worden centra voor borstaandoeningen geconfronteerd met een forse stijging van het aantal vragen naar aanleiding van dit sterk gemediatiseerde geval en - zo wordt benadrukt - ook de artsen uit de eerstelijnszorg mogen een sterke toename verwachten van mensen met vragen over de preventie en opsporing van borstkanker. Sommigen vrezen dat genetische tests misbruikt zullen worden en dat het voorbeeld van Angelina Jolie de vraag naar onverantwoorde contralaterale mastectomie zal doen toenemen bij vrouwen met eenzijdige borstkanker maar zonder specifiek erfelijk risico. Zoals bekend heeft 5 tot 10% van de gevallen van borstkanker en 14% van de ovariumcarcinomen te maken met BRCA-mutaties. De afdeling gynaecologie van het UVC Brugmann merkt alleszins nog niets van een soortgelijk fenomeen. In het UMC Sint-Pieter daarentegen heeft men de indruk dat er de laatste tijd wel degelijk heel wat vragen zijn, maar ze kunnen geen cijfer noemen.