...

De gunstige effecten van vezels op het lichaamsgewicht, cholesterol en het hart zijn duidelijk aangetoond in vroeger onderzoek. Dat vezels ook kunnen beschermen tegen andere 'killers' is een nieuwe en interessante vaststelling.Yikyung Park (National Cancer Institute, Bethesda, VS) en collega's analyseerden de gegevens van 400.000 mannen en vrouwen die allen lid waren van de American Association of Retired Persons. In 1995 en 1996, wanneer ze 50 tot 71 jaar oud waren, vulde iedere deelnemer vragenlijsten in over zijn voedingsgewoontes, lichaamsgewicht, rookgedrag, beweging. De onderzoekers stelden grote variaties vast in vezelinname. Tijdens een follow-up van gemiddeld negen jaar overleden er 20.126 mannen en 11.330 vrouwen. De onderzoekers stelden vast dat een hoge vezelinname resulteerde in een significant lager sterfterisico bij mannen en vrouwen. Mensen die meest vezels aten, liepen minder kans te sterven aan cardiovasculaire ziekten, infectieziekten en longziekten. Alleen bij mannen leek een hoge vezelinname beschermend te zijn tegen overlijden door kanker. Vooral vezels uit granen zouden interessant zijn.