...

De educatiesessies zijn gratis en kunnen gegeven worden door een diabeteseducator, (thuis)verpleegkundige, kinesitherapeut, voedingsdeskundige of apotheker. Het kan zowel gaan om individuele als om groepsessies.Een kinesitherapeut geeft bijvoorbeeld specifieke educatie over beweging. Een apotheker over therapietrouw.Het betreft de patiënten in het 'Zorgmodel opvolging' (verstrekking 102852, het nummer voor de vroegere 'diabetespas')."Het bedrag voor deze educatie komt van een budget dat minister De Block in 2015 had vrijgemaakt voor multidisciplinaire zorg (als troost voor de ingrijpende besparingen in die periode, nvdr). We hebben toen voorgesteld om dat voor het pretraject diabetes te gebruiken", zo schetst dokter Reinier Hueting (ASGB/Kartel) de voorgeschiedenis van deze maatregel."Omdat het om een te beperkt budget ging moesten we nog nader een doelgroep definiëren. We zijn toen nagegaan wie in die groep het meest behoefte had aan educatie. Dat waren de mensen met een verhoogd cardiovasculair risico, en liefst zo jong mogelijk. Van 15 tot 69, en met hypertensie en/of een BMI van boven de 30."Het 'Zorgmodel opvolging' bestaat al twee jaar, maar vanaf nu heeft een belangrijke groep patiënten daar meer aan.Overigens verandert ook de regeling van de educatiesessies voor patiënten in een zorgtraject. Zie over de educatiesessies in het pretraject en het zorgtraject ook ons eerder bericht (met koppelingen naar de pagina's op de website van het Riziv).